D.O.O. "NIJANSA"
    23241 Lazarevo, Ive Lole Ribara 42
 
    vl. Mile Vasić
 
    Tel/fax:     023/896-530
 
    Mob:          063/546-994 Mile
                      063/49-48-26 Steva
                      063/49-48-27 Ivan
 
    E-mail: doonijansa@infosky.net
    Web: www.nijansa.backabanat.com
 
     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Delatnost:
 
    - završni radovi u građevinarstvu                                     - brodogradnja
    - transport robe u domaćem drumskom saobraćaju         - bravarski radovi
    - molersko farbarski radovi                                               - trgovina - veleprodaja